Περιγραφή

Διαστάσεις-Βάρος 63x66x148cm- 210Kg
Θερμική απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ 94,46%
Θερμική απόδοση στην ελάχιστη θερμική ισχύ 92,37%
Ονομαστική θερμική ισχύς 16 KW
Ονομαστική θερμική ισχύς στο νερό 15 KW
Ελάχιστη θερμική ισχύς 4,13 KW
Ελάχιστη θερμική ισχύς στο νερό 3,81 KW
Χωρητικότητα δεξαμενής pellet 65 Kg
Ωριαία κατανάλωση 0.84 Kg/h – 3.24 Kg/h
Μέγιστη αυτονομία λειτουργίας 77 h
Διατομή εξόδου καυσαερίων Ø 10 cm
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΟΧΙ